Udtalelser

I MICO projektet får deltagerne i musikgruppen mulighed for at evaluere musikterapien i spørgeskemaer og interviews. Derudover opfordres de til at tegne det vigtigste i deres oplevelse af musikinterventionerne for at fastholde oplevelsen og for at kunne opbygge indre ressourcer, som de kan vende tilbage til efterfølgende efter behov.

Endvidere bliver musikfortællingerne brugt på Cool Camp, som er organisationen Livskrafts rehabiliteringscamps for hhv. teenagere med kræft og søskende til børn med kræft (www.livskraftcenter.dk). Her bliver musikfortællingerne brugt i gruppe (mens de i MICO projektet anvendes i individuelle sessioner på deltagernes hospitalsstuer).

Ligesom andre behandlinger og terapiformer virker musikinterventionerne forskelligt hos børn med kræft. Nedenunder kan du se udtalelser, tegninger med mere fra børn med kræft og søskende, som har haft glæde og nytte af musikinterventionerne.

Testimonials

In the MICO project, the participants are given the opportunity to evaluate the music therapy interventions in questionnaires and interviews. Besides that, they are encouraged to make drawings of the most important thing(s) of their experience of the music and imagery with an eye to maintaining the experience and promote inner resources that they can return to subsequently.

Besides that, the music imagery narratives (applied in both studies) are used at Cool Camp, which is the organization Livskraft´s rehabilitation camps for teenagers with cancer and siblings to children with cancer, respectively, (www.livskraftcenter.dk). Here the music imagery narratives are used in a group setting (opposed to individual sessions in the MICO project in the participants´ hospital rooms).

Like other treatments and therapies, the applied music interventions are beneficial to varying degrees in children with cancer. Below you find statements, drawings etc. by children with cancer and sibling who benefited from the music interventions.

 

Pige på 12 år i behandling for kræft og deltager i MICO projektet. Tegning fra session på pigens hospitalsstue, hvor pigen ønsker at høre musikfortællingen Den magiske luftballon . Pigens far deltager også, hvilket han har gjort flere gange før. Efter musikfortællingen laver pigen en tegning med to personer, der fisker i en båd på en sø og en luftballon. Pigen fortæller musikterapeuten, at hun under musikfortællingen så sig selv flyve i luftballon med sin søster og sin hund. Om båden fortæller pigen, at hun fisker med sin far og at hun drømmer om at få en båd og komme ud at fiske. Hun uddyber, at hun forbinder det at fiske med frihed og at komme lidt væk fra det hele, hvilket musikfortællingen gav mulighed for på et indre plan. Pigen giver tegningen titlen Frihed og fortæller, at det vigtigste i tegningen og oplevelsen er at være sammen med familien, og at tegningen viser "En god dag” med familien.  Girl 12 years, in cancer treatment and participant in the MICO study. The drawing originates from a music therapy session in the girl´s hospital room in which she wished to hear the music narrative The Magic Hot Air Ballon . The girl´s father also participated in the session, which he did several times during her participation in the MICO study. After the music narrative the girl makes a drawing of two persons in a boat fishing in a lake and a hot air balloon flying above the lake. In the subsequent dialogue the girl explains to music therapist that she imagined herself flying in the hot air ballon with her sister and her dog. As to the boat, she tells that she imagined fishing with her father and that she dreams of having a boat and go fishing. She continues and explains that she associates fishing with freedom, which the music narratives afforded on an inner level. The girl designates the drawing the title Freedom and tells that the most important thing in the drawing and her experience are to be together with her family and that the drawing reflects ”A lovely day” with the family.

Pige på 12 år i behandling for kræft og deltager i MICO projektet.

Tegning fra session på pigens hospitalsstue, hvor pigen ønsker at høre musikfortællingen Den magiske luftballon. Pigens far deltager også, hvilket han har gjort flere gange før.

Efter musikfortællingen laver pigen en tegning med to personer, der fisker i en båd på en sø og en luftballon. Pigen fortæller musikterapeuten, at hun under musikfortællingen så sig selv flyve i luftballon med sin søster og sin hund. Om båden fortæller pigen, at hun fisker med sin far og at hun drømmer om at få en båd og komme ud at fiske. Hun uddyber, at hun forbinder det at fiske med frihed og at komme lidt væk fra det hele, hvilket musikfortællingen gav mulighed for på et indre plan.

Pigen giver tegningen titlen Frihed og fortæller, at det vigtigste i tegningen og oplevelsen er at være sammen med familien, og at tegningen viser "En god dag” med familien.


Girl 12 years, in cancer treatment and participant in the MICO study.

The drawing originates from a music therapy session in the girl´s hospital room in which she wished to hear the music narrative The Magic Hot Air Ballon. The girl´s father also participated in the session, which he did several times during her participation in the MICO study.

After the music narrative the girl makes a drawing of two persons in a boat fishing in a lake and a hot air balloon flying above the lake.

In the subsequent dialogue the girl explains to music therapist that she imagined herself flying in the hot air ballon with her sister and her dog. As to the boat, she tells that she imagined fishing with her father and that she dreams of having a boat and go fishing. She continues and explains that she associates fishing with freedom, which the music narratives afforded on an inner level. The girl designates the drawing the title Freedom and tells that the most important thing in the drawing and her experience are to be together with her family and that the drawing reflects ”A lovely day” with the family.

MOR til en 9–årig pige I BEHANDLING FOR kræft/ MOTHER OF A 9–year–old girl in cancer treatment

Det har været en dejlig og tiltrængt flugt fra virkeligheden hver gang musikterapeuten har lavet musikfortællinger med os. Stress og bekymringer forsvinder som dug for solen for en stund og giver krop og hjerne en pause til at lade lidt op igen. Efterfølgende søvn bliver mere rolig efter en musikfortælling

It has been a wonderful and needed escape from reality every time the music therapist gave us a session with music imagery stories. Stress and worries disappear like dew in the sun for a while and it gives the body and brain a break to regain energy. Subsequent sleep becomes more calm after a music story


 

7–ÅRIG PIGE I BEHANDLING FOR KRÆFT / 7–year–old Girl in cancer treatment

Musikfortællingerne har hjulpet mig til at falde til ro om aftenen. Det var også positivt at kunne høre dem sammen med mine søskende

The music stories have helped me to calm down in the evening. It was also a positive thing to be able to listen to them with my siblingsMor til barn på 9 år I BEHANDLING FOR KRÆFT / Mother of a 9–year–old girl IN CANCER TREATMENT

Hvis man har brug for lidt søvn i løbet af dagen, men har svært ved at finde ro, er det en sikker vinder at bruge musikfortællinger. Man sover tilmed bedre og vågner op med mere energi/velvære

“If you need a little sleep during the day, but find it hard to find peace, the music stories are a sure winner. You even sleep better and wake up more energized”.


17–ÅRIG PIGE I BEHANDLING FOR KRÆFT / 17–YEAR–OLD GIRL IN CANCER TREATMENT

For mig har deltagelse i projektet lært mig meget om egen psyke og hvordan jeg kan kontrollere den bedre med aktiv musiklytning og visualisering

For me, participation in the project has taught me a lot about my own psyche and how to control it better


Tegning af dreng på 17 år som blev færdigbehandlet i slutningen af 2017. Tegningen opsummerer hans oplevelse af visualiseringsrejsen Haven efter at have hørt den for første gang (på Cool Camp). Han forklarede efterfølgende, at han under Haven forestillede sig at være i et dejligt skovområde, hvor stemningen var øde og fri (på en tryg måde). Han oplevede ” en meget spirituel følelse pga. landskabet og den ændrede oplevelse af kroppen, som føltes godt ”. Derudover kommenterede han musikkens rolle således: ” Jeg havde en klar oplevelse af stedet, og at musikken gjorde meget for oplevelsen og for hvordan der så ud. Uden musik ville der ikke være sket noget ”. " Tænker, at musikfortællingen vil kunne bruges som hjælp til at falde i søvn ".  Drawing by 17–year–old boy whi ended his cancer treatment in late 2017. The drawing summarises his experience with the music imagery narrative The Garden after hearing it for the first time (on Cool Camp). The boy explains that he imagined being in a wonderful woodland with a deserted and free atmosphere (which felt safe). He experienced a " very spiritual feeling due to the landscape and the altered experience of his body that felt pleasant". Besides that he commented the role of the music as follows: " I had a clear experience of the place, and that the music had a huge impact on my experience and on how the place looked was. Without the music nothing would had happened (in my imagination) ". " I think that the music narrative could be helpful for sleep induction ".

Tegning af dreng på 17 år som blev færdigbehandlet i slutningen af 2017.

Tegningen opsummerer hans oplevelse af visualiseringsrejsen Haven efter at have hørt den for første gang (på Cool Camp). Han forklarede efterfølgende, at han under Haven forestillede sig at være i et dejligt skovområde, hvor stemningen var øde og fri (på en tryg måde). Han oplevede ”en meget spirituel følelse pga. landskabet og den ændrede oplevelse af kroppen, som føltes godt”. Derudover kommenterede han musikkens rolle således: ”Jeg havde en klar oplevelse af stedet, og at musikken gjorde meget for oplevelsen og for hvordan der så ud. Uden musik ville der ikke være sket noget”.

"Tænker, at musikfortællingen vil kunne bruges som hjælp til at falde i søvn".


Drawing by 17–year–old boy whi ended his cancer treatment in late 2017.

The drawing summarises his experience with the music imagery narrative The Garden after hearing it for the first time (on Cool Camp). The boy explains that he imagined being in a wonderful woodland with a deserted and free atmosphere (which felt safe). He experienced a "very spiritual feeling due to the landscape and the altered experience of his body that felt pleasant". Besides that he commented the role of the music as follows: "I had a clear experience of the place, and that the music had a huge impact on my experience and on how the place looked was. Without the music nothing would had happened (in my imagination)".

"I think that the music narrative could be helpful for sleep induction".

PIGE PÅ 11 ÅR I BEHANDLING FOR KRÆFT / 11–YEAR–OLD GIRL in CANCER treatment

Musikfortællingerne gjorde så jeg kunne sove, så jeg ikke kunne mærke kvalmen om natten. Synes det var rigtig dejligt at få musikken da kemoen startede så jeg ikke kunne mærke det ubehagelige med kemoen. 

The music narratives helped me sleep and eased the feeling of nausea during the night. It was really nice to listen to the music stories when the chemo started and, I didn´t feel the unpleasant things caused by the chemotherapy


Tegning af pige på 15 år, færdig i 2017 med 9 måneders kræftbehandling. Tegning viser pigens oplevelse af musikfortælllingen Haven , som hun hørte (én gang) gang på Cool Camp. Først oplevede hun at være i en grøn dal med bjerge og fløj herefter med inspiration fra musikfortællingen på et flyvende tæppe – til en strand og landede på vandet. Hér lå hun på sit flyvende tæppe (på vandet) med sine to hunde og så på solnedgang. Faldt i søvn i slutningen af musikfortællingen, mens hun forestillede sig at ligge på tæppet på vandet. Pigen sammenfattede sin oplevelse med ordene: Kroppen blev tung, Lun og Fredfuld. (Den orange farve på tegningen er en sti, som forbinder dalen og stranden. I dalen var der endvidere en stor sten. Den mørke farve på havet er pigens tæppe).  Drawing by a 15–year–old girl, who ended 9 months of cancer treatment in 2017. The drawing summarises and shows her experience of the music narrative The Garden , which she heard (once) on Cool Camp. The girl tells that she first imagined being in a green valley with mountains. Subsequently, inspired by the music narrative, she flew on a flying carpet to a beach and landed on the sea. Here she lied on her flying carpet (on the sea) with her two dogs and enjoyed the sunset. She fell a sleep towards the end of the music narrative while imagining lying on the carpet on the sea. The girl sum up her experience with the words: The body became heavy, Warm, and Peaceful (The orange colour on the drawing is a path that connects the valley with the beach. In the valley there were also a big rock. The dark colour on the sea is the girl´s flying carpet).

Tegning af pige på 15 år, færdig i 2017 med 9 måneders kræftbehandling.

Tegning viser pigens oplevelse af musikfortælllingen Haven, som hun hørte (én gang) gang på Cool Camp. Først oplevede hun at være i en grøn dal med bjerge og fløj herefter med inspiration fra musikfortællingen på et flyvende tæppe – til en strand og landede på vandet. Hér lå hun på sit flyvende tæppe (på vandet) med sine to hunde og så på solnedgang. Faldt i søvn i slutningen af musikfortællingen, mens hun forestillede sig at ligge på tæppet på vandet.

Pigen sammenfattede sin oplevelse med ordene: Kroppen blev tung, Lun og Fredfuld.

(Den orange farve på tegningen er en sti, som forbinder dalen og stranden. I dalen var der endvidere en stor sten. Den mørke farve på havet er pigens tæppe).


Drawing by a 15–year–old girl, who ended 9 months of cancer treatment in 2017.

The drawing summarises and shows her experience of the music narrative The Garden, which she heard (once) on Cool Camp. The girl tells that she first imagined being in a green valley with mountains. Subsequently, inspired by the music narrative, she flew on a flying carpet to a beach and landed on the sea. Here she lied on her flying carpet (on the sea) with her two dogs and enjoyed the sunset. She fell a sleep towards the end of the music narrative while imagining lying on the carpet on the sea.
The girl sum up her experience with the words: The body became heavy, Warm, and Peaceful

(The orange colour on the drawing is a path that connects the valley with the beach. In the valley there were also a big rock. The dark colour on the sea is the girl´s flying carpet).


DRENG PÅ 12 ÅR I BEHANDLING FOR KRÆFT / 12–YEAR–OLD BOY IN CANCER TREATMENT

Musikfortællingerne har inspireret til at bruge afslappende musik til at blive rolig/afslappet eller falde i søvn

The music stories have inspired me to use relaxing music to calm down or fall a sleep easier


Tegning af pige på 17 år (på Cool Camp), som afsluttede sit kræftbehandlingsforløb i 2017. Mens pigen hørte Haven , oplevede hun at være på en afslappende skovtur om natten ude i naturen. Hun var alene og nød den fred og ro, som var i skoven plus det smukke måneskin. Drawing by 17–year–old girl (on Cool Camp), who ended her cancer treatment in 2017. During the music narrative The Garden she imagined being on a relaxing picnic in the night in the nature. She was by herself and enjoyed the peace and quiet of the forrest and not least the beautiful moonlight.

Tegning af pige på 17 år (på Cool Camp), som afsluttede sit kræftbehandlingsforløb i 2017.

Mens pigen hørte Haven, oplevede hun at være på en afslappende skovtur om natten ude i naturen. Hun var alene og nød den fred og ro, som var i skoven plus det smukke måneskin.

Drawing by 17–year–old girl (on Cool Camp), who ended her cancer treatment in 2017.

During the music narrative The Garden she imagined being on a relaxing picnic in the night in the nature. She was by herself and enjoyed the peace and quiet of the forrest and not least the beautiful moonlight.


Gallery of Drawings and Madalas from the MICO project and Cool Camps

TILLADELSE
All materiale på denne hjemmeside inklusiv ovenstående udtalelser, tegninger, video m.m. er brugt med tilladelse fra deltagerne.

PERMISSION
All material on this website including the statements, drawings, video etc. above are used with the permissions of the participants.