MICO Music Imagery in Child Oncology

 

 

 
Musikfortællinger på afdelingen2WM6.jpg

FORSKNINGSPROJEKTET SOM UNDERSÖKER…

MUSIKUPPLEVELSER SOM LINDRAR  OCH STÄRKER

MICO, Music and Imagery in Child Oncology, är ett skandinaviskt forskningsprojekt, med syfte att undersöka musikterapi som ett effektivt icke-medicinskt supplement till att reducera biverkningar av kemoterapi hos barn med cancer i åldern 7-17år.

Forskningsprojektet är det första av sitt slag i världen och föregår på fem universitetssjukhus i Danmark, Norge och Sverige (Aarhus, Köpenhamn, Oslo, Tromsø och Lund). I MICO-projektet undersöker vi om musikterapi kan reducera illamående, kräkningar och andra biverkningar av kemoterapi. Utöver det utreder vi hur deltagarna upplever musikterapin och vilken betydelse den har för deltagarna i deras sjukdomsförlopp, däribland huruvida musikterapin kan stärka barnens inre mentala resurser och psykologisk resiliens, dvs. förmågan att hantera stress och utmaningar, i detta sammanhäng pga. sjukdom och behandling.

Varje år blir mellan ca 200–250 barn diagnostiserade med cancer i såväl Danmark, Norge som Sverige. Behandlingen består till stor grad av kemoterapi, ofta i kombination med strålbehandling och operation. Behandlingsförloppen är ofta intensiva, långvariga och medför stora kroppsliga, känslosamma och sociala konsekvenser för barnet och dess familj. Biverkningarna av kemoterapi är ofta belastande och till dem hör illamående, kräkningar, trötthet, obehag och känslorubbningar, vilka är i fokus i detta musikterapiprojekt.

I MICO-projektet använder vi två former av musikterapi som är anpassade efter deltagarnas ålder:

1)    Specialkomponerade musikberättelser för barn i åldern 7-12 år

2)    Musik och visualisering för tonåringar i åldern 12-17 år

Musikterapin är speciellt utvecklad och testad hos målgruppen – och till de centrala elementen hör avslappning, aktivt musiklyssnande och visualisering i ett lätt förändrat medventandetillstånd, samt verbalt samtal. Musikberättelserna som primärt används hos 7- 12- åringarna, består av en inledande avslappningsövning och en berättelse som läses upp till specialkomponerad klassisk musik och lugnande naturljud. Musiken är speciellt komponerad och inspelad till MICO-projektet. Berättelserna utgör fasta ramar som barnen har lätt att relatera till – exempelvis föreställningen av att vara på en en strand en vacker och solig dag, eller att flyga i en magisk luftballong.

Musikterapin till tonåringarna består av tre varianter av musiklyssnande och visualisering. En av dem är musikberättelserna, medan de två andra varianterna har mera flexibla ramar, där den unga i högre grad själv kan bestämma utgångspunkt och innehåll i den musikstödjande visualiseringsupplevelsen.

Båda formerna av musikterapi är resursorienterade och bygger på den psykoterapeutiska musikterapimetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM) som alla MICO-projektets musikterapeuter har en kompletterande utbildning i, utöver deras kandidat- eller magisterutbildning i musikterapi.

I musikterapin används klassisk musik som är utvald eller specialkomponenrad utifrån specifika musikaliska parametrar, som fungerar lugnande och kan ge en djup kroppslig avslappning och stimulera positiva inre bilder. Hos bägge åldersgrupper har musikterapin som aviskt:

 • Att skapa en fristad från behandling och sjukhusvistelse

 • Att träna hjärnan i att återkalla och fasthålla behagliga kroppskänslor

 • Att väcka positiva känslor och associationer

 • Att uppbygga inre resurser och stärka deltagarnas resiliens i förbindelse med deras sjukdoms- och behandlingsförlopp

Deltagarna i MICO-projektet fördelas via lottning till en musikgrupp eller en kontrollgrupp. Deltagarna i musikgruppen får individuella sessioner av en musikterapeut i deras rum på sjukhuset 2 gånger under 2-4 kurer av kemoterapi. Därigenom får deltagarna lära sig att använda musikberättelserna/ aktivt musiklyssnande och visualisering på olika sätt och för olika ändamål. Utöver det utdelas det till deltagarna en högtalare och en iPad med en inspelad version av musikberättelserna/musik och visualisering, så att de kan använda detta självhjälpsmaterial tillsammans med hela familjen. Efter avslutat deltagande i projektet erbjuds kontrollgruppen ett antal individuella sessioner med en musikterapeut på avdelningen. Till alla deltagare (båda grupperna) delas utöver det ut det inspelade självhjälpande material som tack för deras medverkan och stöd till projektet.

Visionen med MICO projektet är att skapa ny kunskap och evidensbaserade kliniska riktlinjer som efterföljande kan implementeras direkt på de nordiska barncanceravdelningarna för att förbättra deras kliniska praxis. Projektet siktar också på att utbreda och stärka de tvärvetanskapliga forskningssammarbetena på de involverade sjukhusen och universiteten i Sverige, Norge och Danmark. 

DET FÖRSTA AV SITT SLAG

Forskningsprojektet är det första av sitt slag i världen med barn och har som syfte att undersöka om musikterapi kan användas som ett effektivt icke-medicinsk supplement för att reducera biverkningar av kemoterapi hos 7- 17-åringar. 

Visste du?

 • Att fram till oktober 2018 har 70 barn och tonåringar rekryterats till MICO projektet och lyssnat till de specialkomponerade musikberättelserna

 • Att MICO projektet är det enda av sitt slag i världen som kombinerar systematisk användning av musik och visualisering med barn och tonåringar under cytostatikabehandling.
   

 • Alla barn får något ut av att delta i MICO projektet. Även deltagarna i kontrollgruppen erbjuds ett antal musikterapeutiska sessioner med en musikterapeut under sin sjukhusvistelse efter avslutat deltagande i projektet. På samma sätt får alla utöver det en inspelad version av det specialutvecklade självhjälpsmaterialet för egen användning (musikberättelser/musiklyssnande och visualisering) efter deltagande i projektet
   

 • Att där pågående utvecklas fler specialkomponerade musikberättelser och att där i nuläget är 8 stycken som deltagarna kan välja mellan. Musikberättelserna till MICO projektet är för tillfället inspelade på danska, norska och svenska och förväntas att bli utgivna på olika språk under åren 2020-2021 efter att projektet avslutats.
   

 • Att en av projektets medarbetare (musikterapeut Catharina Messel), efter att ha introducerat MICO projektets musikberättelser för personalen på Rikssjukhuset (Köpenhamn) fick så positiv respons, att hon nu arbetar för att kunna göra en pilotstudie som skall undersöka effekten av användningen av musik och mindfulness för att motverka arbetsrelaterad stress inom hälsovården. 
   

 • Att musik-terapeut-teamet bakom MICO ofta presenterar projektet på internationella ämneskonferencer runt om i världen. Senaste större presentation var på världsmusikterapikonferensen i Japan: The 15th World Congress of Music Therapy, juli 2017.

 • Att de involverade musikterapeuter i MICO projektet är högt specialiserade och i tillägg till en magisterutbildning i musikterapi har de alla en tilläggsutbildning i musikterapimetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music (min. niv. 2/3).

 
Musikfortællinger på afdelingen 1.jpg

Uttalanden från deltagarna

Musikberättelserna gjorde så att jag fick sova, så att jag inte märkte illamåendet om natten. Tyckte det var väldigt bra att få musiken då kemon började för då sov jag och märkte inte obehaget med kemon.
— FLICKA, 11ÅR, UNDER BEHANDLING MOT CANCER
Om man har behov för lite sömn under dagens lopp, men har svårt att komma till ro, är det en säker vinnare att använda musikberättelserna. Man sover dessutom bättre och vaknar upp med mera energi/välbefinnande.
— MAMMA TILL 9-ÅRIGT BARN UNDER BEHANDLING MOT CANCER
Musikberättelserna har inspirerat till att använda avslappnande musik för att bli lugn/avslappnad eller falla i sömn.
— POJKE, 12 ÅR, UNDER BEHANDLING MOT CANCER
För mig har deltagandet i projektet lärt mig mycket om mitt eget psyke och hur jag bättre kan kontrollera det med aktivt lyssnande till musik och visualisering.
— 17-ÅRIG FLICKA UNDER BEHANDLING MOT CANCER
Det har varit en skön och efterlängtad flykt från verkligheten var gång som musikterapeuten har gjort musikberättelser med oss. Stress och bekymmer försvinner som dagg i solen för en stund och ger kropp och hjärna en paus för att ladda upp igen. Efterföljande sömn blir lugnare efter en musikberättelse
— MAMMA TILL 9-ÅRIG FLICKA UNDER BEHANDLING MOT CANCER
Musikberättelserna har hjälpt mig till att komma till ro om kvällarna. Det var också positivt att kunna höra dem tillsammans med mina syskon.
— FLICKA, 7 ÅR, UNDER BEHANDLING MOT CANCER


 

Historien bakom

SÅ BÖRJADE PROJEKTET

I sin avslutande magistersavhandling 2007 på musikterapiutbildningen vid Aalborg universitet utvecklade och komponerade Ilan Sanfi (projektansvarig) sin första specialdesignade musikberättelse, Eventyret om Samson og sølvfløjten (Äventyret om Samson och silverflöjten), som blev inspelat av Randers Kammerorkester.
Utvecklingen av musikberättelsen skedde med inspiration av amerikanska undersökningar med vuxna cancerpatienter, som visade att 30 minuters musiklyssnande kan reducera illamående och kräkningar i förbindelse med kemoterapi.
Då 30 minuters musiklyssnande är alltför lång tid för de flesta barn att koncentrera sig, kombinerade Ilan musik och berättelse på ett sådant sätt att barnets egna föreställningsvärld kommer in i bilden. 

Förutom musikberättelsen Samson og sølvfløjten innehöll Ilans magistersavhandling också en pilotstudie. Den innehöll bland annat en intervjuundersökning med tre cancersjuka barn (6-12år) och deras familjer, som använde musikberättelsen under sin sjukhusvistelse på Aarhus Universitetssjukhus.

Efterföljande utvecklade Ilan sitt musikkoncept och spelade år 2014 in flera nya musikberättelser – denna gång med Aarhus Symfoniorkester (ASO). 

Lyssna till utvalda passager från musikberättelserna här och se bilder från inspelningarna i galleriet.