MICO Music Imagery in Child Oncology
 
Musikfortællinger på afdelingen2WM6.jpg

FORSKNINGSPROSJEKTET SOM UNDERSØKER…

MUSIKKOPPLEVELSER SOM LINDRER OG STYRKER

MICO, Music and Imagery in Child Oncology, er et skandinavisk forskningsprosjekt som har som formål å undersøke musikkterapi som et effektivt ikke-medisinsk supplement til reduksjon av bivirkninger av kjemoterapi hos barn med kreft i alderen 7-17 år.

Forskningsprosjektet er i verden det første av sitt slag med barn, og foregår på fem universitetshospitaler i Danmark, Norge og Sverige (Aarhus, København, Oslo, Tromsø og Lund). I MICO-prosjektet undersøker vi om musikkterapi kan redusere kvalme, oppkast og andre bivirkninger av kjemoterapi. Utover dette avdekker vi hvordan deltakerne opplever musikkterapien og hvilken betydning musikkterapien har for deltakerne i deres sykdomsforløp, herunder om musikkterapien kan styrke barnas indre mentale ressurser og psykologisk resiliens – dvs. evnen til å håndtere stress og utfordringer forårsaket av sykdom og behandlingen.

Hvert år får mellom ca. 200–250 barn diagnosen kreft i hhv. Danmark, Norge og Sverige. Behandlingen består i høy grad av kjemoterapi, ofte i kombinasjon med strålebehandling og operasjon. Behandlingsforløpene er ofte intensive, langvarige og medføre store kroppslige, følelsesmessige og sosiale konsekvenser for barnet og dets familie. Bivirkningene av kjemoterapi er ofte belastende og består av kvalme, oppkast, tretthet, ubehag og føleforstyrrelser, hvilket nettopp er fokus i dette musikkterapiprosjektet.

I MICO-prosjektet anvender vi to former for musikkterapi, som er tilpasset etter deltakernes alder:
   1) Spesialkomponerte musikkfortellinger til barn i alderen 7-12 år
   2) Musikk og visualisering til tenåringer i alderen 12-17 år

Musikkterapien er spesielt utviklet og utprøvd hos målgruppen i forberedelsesfasen av prosjektet. De sentrale elementer heri er avspenning, aktiv musikklytting og visualisering i en lett endret bevissthetstilstand pluss verbal samtale og bearbeiding. Musikkfortellingene, som primært brukes hos de 7- til 12-årige, består av en innledende avspenningsøvelse og en fortelling som leses opp til spesialkomponert klassisk musikk og beroligende naturlyder. Musikken er spesielt komponert og innspilt til MICO-prosjektet. Fortellingen utgjør en fast ramme som barna lett kan relatere til – for eksempel å forestille seg å være på en strand en deilig solskinnsdag eller å fly i en magisk luftballong. Musikkterapien til tenåringene består av tre variasjoner av musikklytting og visualisering. Den ene er musikkfortellingene, mens de to andre variasjoner har en mer fleksibel ramme, hvor den unge i høyere grad selv kan bestemme utgangspunkt og innhold i den musikkunderstøttede visualiseringsopplevelse.

Begge former for musikkterapi er ressursorientert og bygger på den psykoterapeutiske musikkterapimetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM), som alle MICO–prosjektets musikkterapeuter har en supplerende utdannelse innenfor (min. Niv. 2/3), i tillegg til deres bachelor– eller masterutdannelse i musikkterapi.

I musikkterapien brukes klassisk musikk som er utvalgt eller spesialkomponert ut fra spesifikke parametere, som virker beroligende og kan gi dyp kroppslig avspenning og stimulerer positive indre bilder. Hos begge aldersgrupper har musikkterapien til hensikt:

 • Å skape et frirom fra behandling og innleggelse

 • Å trene hjernen til å gjenkalle og fastholde behagelige kroppsopplevelser

 • Å vekke positive følelser og assosiasjoner

 • Å oppbygge indre ressurser og styrke deltagerens resiliens i forbindelse med deres sykdoms- og behandlingsforløp

Deltakerne i MICO-prosjektet fordeles via loddtrekning til enten en musikkgruppe eller en kontrollgruppe. Deltakerne i musikkgruppen får individuelle sesjoner med sin musikkterapeut på pasientrommet 2 ganger under 2–4 kjemokurer. Gjennom sesjonene lærer deltakerne å bruke musikkfortellingene/aktiv musikklytting og visualisering på forskjellige måter og til forskjellige formål. I tillegg får deltakerne utlevert en høyttaler og en iPad med en innlest versjon av musikkfortellingene/musikk og visualisering, så de kan bruke dette selvhjelpsmaterialet hjemme og under innleggelse etter behov. Deltakerne kan med fordel bruke det innleste materialet sammen med hele familien. Etter endt deltagelse i prosjektet får deltakerne i kontrollgruppen tilbudt et antall individuelle timer med en musikkterapeut på avdelingen. Alle deltakere (begge grupper) får derutover utlevert det innleste selvhjelpsmaterialet som takk for deres medvirkning og støtte til prosjektet.

Visjonen med MICO–prosjektet er å skape en ny viten og evidensbaserte kliniske retningslinjer som etterfølgende kan implementeres direkte på de nordiske barnekreftavdelinger med henblikk på å forbedre klinisk praksis. Prosjektet sikter også mot å utvide og styrke det tverrfaglige forskningssamarbeid på de involverte sykehus og universiteter i Sverige, Norge og Danmark.

DEN FØRSTE AV SITT SLAG

Forskningsprosjektet er det første i verden av sitt slag med barn og har til formål å undersøke om musikkterapi kan brukes som et effektivt ikke-medisinsk supplement til å redusere bivirkninger av kjemoterapi hos 7- til 17-årige. 

Visste du?

 • At det pr. oktober 2018 er rekruttert 70 barn og tenåringer som har deltatt i MICO prosjektet, som har lyttet til de mange spesialkomponerte musikkfortellinger.

 • At MICO prosjektet er det eneste i verden av sitt slag som kombinerer systematisk bruk av musikk og visualisering med barn og ungdommer under cellegiftbehandling.

 • At alle barna får noe ut av å delta i prosjektet – også deltakerne i kontrollgruppen som blir tilbudt et antall timer med musikkterapi med en musikkterapeut under innleggelse etter endt deltakelse i prosjektet. På samme måte får alle utlevert en innlest versjon av de spesialutviklede selvhjelpsmateriale (musikkfortellingene/musikklytting og visualisering) etter deltakelse i prosjektet.

 • At det løpende blir utviklet nye musikkfortellinger og at det i dag finnes 8 som deltakerne kan velge mellom. Musikkfortellingene er foreløpig innlest på norsk, dansk og svensk til MICO prosjektet og forventes å bli utgitt på forskjellig språk i løpet av 2020–2021 etter prosjektet avsluttes

 • At én av MICO prosjektets musikkterapeuter (Catharina Messell), etter å ha introdusert MICO prosjektets musikkfortellinger for personalet på Rikshospitalet (København), fikk så positive tilbakemeldinger at hun nå leter etter penger til å lage en egen pilotstudie som skal undersøke virkningen av bruk av Musikk & Mindfulness for å motvirke arbeidsrelatert stress i helsevesenet

 • At musikkterapeut-teamet bak MICO ofte presenterer prosjektet på internasjonale fagkonferanser rundt omkring i verden. Seneste større presentasjon var i juli 2017 på verdensmusikkterapikonferansen i Japan: The 15th World Congress of Music Therapy.

 • At de involverte musikkterapeuter i MICO prosjektet er høyt spesialiserte og erfarne klinikere. I tillegg til en bachelor og/eller masterutdannelse i musikkterapi har de en supplerende utdannelse i musikkterapimetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music (min. Niv. 2/3)

 
Musikfortællinger på afdelingen 1.jpg

Uttalelser fra deltakerne

Musikkfortellingene gjorde slik at jeg fikk sove, så jeg ikke merket kvalmen om natten. Synes det var veldig greit å få musikken da kjemoen startet, for da sov jeg og jeg merket ikke ubehaget med kjemoen
— JENTE PÅ 11 ÅR I BEHANDLING FOR KREFT
Hvis man har behov for litt søvn i løpet av dagen, men har vanskelig med å finne roen, er det en sikker vinner å bruke musikkfortellingen. Man sover bedre og våkner opp med mer energi/velvære
— MOR TIL BARN PÅ 9 ÅR I BEHANDLING FOR KREFT
Musikkfortellingene har inspirert meg til å bruke avslappende musikk til å bli rolig/avslappet eller falle i søvn
— GUTT PÅ 12 ÅR I BEHANDLING FOR KREFT
For meg har deltagelse i prosjektet lært meg mye om min egen psyke og hvordan jeg kan kontrollere den bedre med aktiv musikklytting og visualisering
— JENTE PÅ 17 ÅR I BEHANDLING FOR KREFT
Det har vært en deilig og tiltrengt flukt fra virkeligheten hver gang musikkterapeuten har hatt musikkfortellinger med oss. Stress og bekymringer forsvinner som dugg for solen for en stund og gir kropp og hjerne en pause til å lade litt opp igjen. Etterfølgende søvn blir mer rolig etter en musikkfortelling
— MOR TIL JENTE PÅ 9 ÅR I BEHANDLING FOR KREFT
Musikkfortellingene har hjulpet meg med å falle til ro på kvelden. Det var også positivt å kunne høre dem sammen med mine søsken
— JENTE PÅ 7 ÅR I BEHANDLING FOR KREFT


Historien bak

Slik STARTEt PROJEKTET...

I sin avsluttende masteroppgave i 2007 på Musikkterapiutdannelsen ved Aalborg Universitet utviklet og komponerte Ilan Sanfi (prosjektansvarlig) sin første spesialdesignede musikkfortelling, Eventyret om Samson og sølvfløyten, som ble innspilt av Randers Kammerorkester.

Utviklingen av musikkfortellingen skjedde med inspirasjon i amerikanske undersøkelser med voksne kreftpasienter som viste at 30 minutters musikklytting kan redusere kvalme og oppkast i forbindelse med kjemoterapi.
Da 30 minutters musikklytting er for lenge å konsentrere seg for de fleste barn, kombinerte Ilan musikk og fortelling på en måte slik at barnets egen forestillingsverden kommer i spill.

Foruten musikkfortellingen Samson og Sølvfløyten inneholdt Ilans masteroppgave også et pilotstudie med blant annet en intervju-undersøkelse med tre barn (6-12 år) med kreft og deres familier som anvendte musikkfortellingen under innleggelse på Aarhus Universitetshospital.

Ilan videreutviklet etterfølgende sitt musikk–konsept og innspilte i 2014 flere nye musikkfortellinger – denne gang med Aarhus Symfoniorkester.

Hør utvalgte avsnitt fra musikkfortellingene her og se bilder fra opptakene i galleriet.