MICO Music Imagery in Child Oncology

 

 

 
Musikfortællinger på afdelingen2WM6.jpg

FORSKNINGSPROJEKTEt SOM UNDERSØGER...

MUSIKOPLEVELSER DER LINDRER OG STYRKER

MICO, Music and Imagery in Child Oncology, er et skandinavisk forskningsprojekt, som har til formål at undersøge musikterapi som et effektivt ikke–medicinsk supplement til reduktion af bivirkninger af kemoterapi hos børn med kræft i alderen 7–17 år.

Forskningsprojektet er det første af sin slags i verden med børn og foregår på fem universitetshospitaler i Danmark, Norge og Sverige (Aarhus, København, Oslo, Tromsø og Lund). I MICO–projektet undersøger vi, om musikterapi kan reducere kvalme, opkast og andre bivirkninger af kemoterapi. Derudover afdækker vi, hvordan deltagerne oplever musikterapien og hvilken betydning den har for deltagerne i deres sygdomsforløb, herunder om musikterapien kan styrke børnenes indre mentale ressourcer og psykologisk resiliens dvs. evnen til at håndtere stress og udfordringer, i denne sammenhæng pga. sygdom og behandling.

Hvert år får ca. 200–250 børn diagnosen kræft i hhv. Danmark, Norge og Sverige. Behandlingen består i høj grad af kemoterapi, ofte i kombination med strålebehandling og operation. Behandlingsforløbene er ofte intensive, langvarige og medfører store kropslige, følelsesmæssige og sociale konsekvenser for barnet og dennes familie. Bivirkningerne af kemoterapi er ofte belastende og tæller kvalme, opkast, træthed, ubehag og føleforstyrrelser, hvilket netop er fokus i dette musikterapiprojekt.

I MICO–projektet anvender vi to former for musikterapi, som er tilpasset efter deltagernes alder:
   1) Specialkomponerede musikfortællinger til børn i alderen 7–12 år
   2) Musik og visualisering til teenagere i alderen 12–17 år

Musikterapien er specielt udviklet og blev afprøvet hos børn med kræft i projektets forberedende fase. De centrale elementer heri er afspænding, aktiv musiklytning og visualisering i en let ændret bevidsthedstilstand plus verbal samtale. Musikfortællingerne, som primært bruges hos de 7– til 12–årige, består af en indledende afspændingsøvelse og en fortælling, der læses op til specialkomponeret klassisk musik og beroligende naturlyde. Musikken er specielt komponeret og indspillet til MICO projektet. Fortællingerne udgør en fast ramme, som børnene let kan relatere til – for eksempel at forestille sig at være på en strand en smuk solskinsdag eller at flyve i en magisk luftballon. Musikterapien til teenagerne består af tre variationer af musiklytning og visualisering. Den ene er musikfortællingerne, mens de to andre variationer har en mere fleksibel ramme, hvor den unge i højere grad selv kan bestemme udgangspunkt og indhold i den musikunderstøttede visualiseringsoplevelse.

Begge former for musikterapi er ressourceorienteret og bygger på den psykoterapeutiske musikterapimetode The Bonny Method of Guided Imagery and Music (BMGIM), som alle MICO–projektets musikterapeuter har en supplerende uddannelse indenfor (min. Niveau 2/3) i tillæg til deres bachelor– og/eller kandidatuddannelse i musikterapi.

I musikterapien bruges klassisk musik, som er udvalgt eller specialkomponeret ud fra specifikke musikalske parametre, som virker beroligende og kan give dyb kropslig afspænding og stimulere positive indre billeder. Hos begge aldersgrupper har musikterapien til hensigt:

 • At skabe et frirum fra behandling og indlæggelse

 • At træne hjernen i at genkalde og fastholde behagelige kropsfornemmelser

 • At vække positive følelser og associationer

 • At opbygge indre ressourcer og styrke deltagernes resiliens i forbindelse med deres sygdoms- og behandlingsforløb

Deltagerne i MICO–projektet fordeles via lodtrækning til enten en musikgruppe eller en kontrolgruppe. Deltagerne i musikgruppen får individuelle sessioner af en musikterapeut på deres hospitalsstue 2 gange under 2–4 kemokure. Derigennem lærer deltagerne at bruge musikfortællingerne/aktiv musiklytning og visualisering på forskellige måder og til forskellige formål. Derudover får deltagerne udleveret en højttaler og en iPad med en indtalt version af musikfortællingerne/musik og visualisering, så de kan bruge dette selvhjælpsmateriale derhjemme og under indlæggelse efter behov. Deltagerne kan med fordel bruge det indtalte materiale sammen med hele familien. Efter endt deltagelse i projektet får deltagerne i kontrolgruppen tilbudt et antal individuelle sessioner med en musikterapeut på afdelingen. Alle deltagere (begge grupper) får derudover udleveret det indtalte selvhjælpsmateriale som tak for deres medvirken og støtte til projektet.

Visionen med MICO projektet er at skabe ny viden og evidensbaserede kliniske retningslinjer, som efterfølgende kan implementeres direkte på de nordiske børnekræftafdelinger med henblik på at forbedre klinisk praksis. Projektet sigter også mod at udvide og styrke det tværfaglige forskningssamarbejde på de involverede hospitaler og universiteter i Sverige, Norge og Danmark.

DEN FØRSTE AF SIN SLAGS

Forskningsprojektet er det første af sin slags i verden med børn og har til formål er at undersøge, om musikterapi kan bruges som et ikke–medicinsk supplement til at reducere bivirkninger af kemoterapi hos 7– til 17–årige.

Vidste du?

 • At der pr. oktober 2018 er rekrutteret 70 børn og teenagere i MICO projektet, som har lyttet til de specialkomponerede musikfortællinger

 • At MICO projektet er det eneste af sin slags i verden som kombinerer systematisk brug af musik og visualisering i forbindelse med kemoterapi med børn /unge? 
   

 • Alle børn får noget ud af at deltage i MICO projektet. Det gælder også deltagerne i kontrolgruppen, som efter endt deltagelse i projektet bliver tilbudt et antal musikterapisessioner med en musikterapeut under indlæggelse. Tilsvarende får alle deltagere (begge grupper) derudover udleveret en indtalt version af det specialudviklede selvhjælpsmateriale til eget brug (musikfortællinger/musik og visualisering), når de har deltaget i projektet.

 • At der løbende bliver udviklet flere specialkomponerede musikfortællinger og at der foreløbigt er 8 forskellige, som deltagerne kan vælge imellem. Musikfortællingerne er indtalt på dansk, norsk og svensk til MICO–projektet og forventes at blive udgivet på mange forskellige sprog i løbet af 2020–2021, efter projektet afsluttes.

 • At én af MICO projektets medarbejdere (musikterapeut Catharina Messell), efter løbende at have introduceret MICO–projektets musikfortællinger for personalet på Rigshospitalet (København), fik så positive tilbagemeldinger, at hun nu arbejder på at skaffe midler til at kunne lave et separat pilotstudie sideløbende med MICO–projektet, som skal undersøge virkningen af Musik & Mindfulness til at modvirke arbejdsrelateret stress i sundhedsvæsnet.

 • At musikterapeut–teamet bag MICO ofte præsenterer projektet på internationale fagkonferencer rundt omring i verden, seneste større præsentation var i juli 2017 på verdensmusikterapikonferensen i Japan: The 15th World Congress of Music Therapy.
   

 • At de involverede musikterapeuter i MICO projektet er højtspecialiserede og erfarende klinikere, som i tillæg til en bachelor og/eller masteruddannelse i musikterapi har en supplerende uddannelse i musikterapimetoden The Bonny Method of Guided Imagery and Music (min. niv. 2/3).

 
Musikfortællinger på afdelingen 1.jpg

Udtalelser fra deltagerne

Musikfortællingerne gjorde så jeg kunne sove, så jeg ikke kunne mærke kvalmen om natten. Synes det var rigtig dejligt at få musikken da kemoen startede så jeg ikke kunne mærke det ubehagelige med kemoen.
— PIGE PÅ 11 ÅR I BEHANDLING FOR KRÆFT
Hvis man har brug for lidt søvn i løbet af dagen, men har svært ved at finde ro, er det en sikker vinder at bruge musikfortællinger. Man sover tilmed bedre og vågner op med mere energi/velvære
— MOR TIL BARN PÅ 9 ÅR I BEHANDLING FOR KRÆFT
Musikfortællingerne har inspireret til at bruge afslappende musik til at blive rolig/afslappet eller falde i søvn.
— DRENG PÅ 12 ÅR I BEHANDLING FOR KRÆFT
For mig har deltagelse i projektet lært mig meget om min egen psyke og hvordan jeg kan kontrollere den bedre med aktiv musiklytning og visualisering.
— PIGE PÅ 17 ÅR I BEHANDLING FOR KRÆFT
Det har været en dejlig og tiltrængt flugt fra virkeligheden hver gang musikterapeuten har lavet musikfortællinger med os. Stress og bekymringer forsvinder som dug for solen for en stund og giver krop og hjerne en pause til at lade lidt op igen.
Efterfølgende søvn bliver mere rolig efter en musikfortælling.
— MOR TIL PIGE PÅ 9 ÅR I BEHANDLING FOR KRÆFT
Musikfortællingerne har hjulpet mig til at falde til ro om aftenen. Det var også positivt at kunne høre dem sammen med mine søskende.
— PIGE PÅ 7 ÅR I BEHANDLING FOR KRÆFT


Historien bag

SÅDAN STARTEDE PROJEKTET...

I sit afsluttende kandidatspeciale i 2007 på Musikterapiuddannelsen ved Aalborg Universitet udviklede og komponerede Ilan Sanfi (projektansvarlig for MICO–projektet) sin første specialdesignede musikfortælling, Eventyret om Samson og sølvfløjten, som blev indspillet af Randers Kammerorkester.

Udviklingen af musikfortællingen skete med inspiration fra amerikanske musikterapeutiske undersøgelser medvoksne kræftpatienter, som viste, at 30 minutters musiklytning kan reducere kvalme og opkast i forbindelse med kemoterapi.
Da 30 minutters musiklytning er for længe at koncentrere sig for de fleste børn, kombinerede Ilan musik og fortælling på en måde, så barnets egne forestillingsverden kommer i spil.

Foruden musikfortællingen Samson og Sølvfløjten indeholder Ilans speciale også et pilotstudie med blandt andet en interviewundersøgelse med tre børn (6-12 år) med kræft og deres familier, som anvendte musikfortællingen under indlæggelse på Aarhus Universitetshospital.
Ilan videreudviklede efterfølgende sit musikkoncept og indspillede i 2014 flere nye musikfortællinger – denne gang med Aarhus Symfoniorkester.

Hør udvalgte passager fra musikfortællingerne her og se billeder fra optagelserne i gallerie