PARTNERE

Siden MICO projektet startede i 2012 har den danske Børnecancerfonden været dansk hovedbidragsyder og støttet forskningsprojektet 5 gange med i alt godt 4 mill. DKK.
Derudover har en række andre danske, norske og svenske fonde støttet projektet med store beløb, herunder den svenske Barncancerfonden (1,25 mil. SEK), Kræftens Bekæmpelse (1 mill. DKK) og den norske Barnekreftforeningen (390.000 NOK).

Stor tak til alle vores samarbejdspartnere
Vi vil gerne sige tusind tak til alle vores samarbejdspartnere for jeres støtte og opbakning til projektet. Det er vi dybt taknemmelige for. Det glæder os, at projektet kan komme mange børn med kræft til gode i Danmark, Norge og Sverige.

Også stor tak til de involverede hospitalsafdelinger.

 

PARTNERS

Since the onset of the research project in 2012 The Danish Childhood Cancer Foundation (Børnecancerfonden) has been the main Danish contributor and has supported the research project 5 times with a total of 4 million Danish kroner.
In addition, a number of other Danish, Norwegian, and Swedish foundations have donated large sums, including the Swedish Childhood Cancer Fund (1,25 million SEK), Danish Cancer Society (1 million DKK), and the Norwegian Barnkreftforeningen (390.000 NOK).

Thanks to all our partners
We would like to thank all our partners for supporting the research project, which we are very greatful for. We are happy to be able to help many children with cancer in the Scandinavian countries.

We would also like to thank the involved university hospitals and child oncology units.


Hovedbidragsyder / Main Contributor

BCF_Logo_RGB.png

Andre bidragsydere / Secondary Contributors


Øvrige samarbejdspartnere / Additional Partners