Music Imagery Narratives for Children in Ambulances in North Denmark Region

English
In the period of Autumn 2018 – Spring 2019 Falck is conducting a pilot project on music listening in all their ambulances in North Denmark Region, which takes place in coorperation with Danish music therapists/researchers.
In the pilotstudy two of the music imagery narratives from the MICO project are included as part of the pre–selected music repertoire for children during ambulance transportation.

"We are very pleased to participate in this exiting pilot study and to test out whether the music imagery narrative can also be of help for children in this context" says Ilan Sanfi (principal investigator of the MICO study).

 

Dansk
I perioden juli til efteråret 2018 – forår 2019 gennemfører Falck et pilotprojekt med musiklytning i alle deres ambulancer i Region Nord, hvilket sker i samarbejde med erfarne musikterapeuter/forskere.
I pilotprojektet indgår to af de specialdesignede musikfortællinger fra MICO–projektet som en del af det anvendte musikrepertoire til børn under ambulancetransport.

"Vi er glade for at deltage i projektet og spændte på at se, om musikfortællingerne også kan være til gavn for børn i denne sammenhæng", siger Ilan Sanfi (forskningsansvarlige for MICO–projektet).

In the pilot study the music app The Music Star is used (picture). Here the music imagery narratives At the Beach and The Garden is comprised as part of the applied music repertoire for children. I pilotprojektet bruges musik–appen Musikstjernen (billedet), hvor musikfortællingerne På stranden og Haven indgår som en del af det udvalgte musikrepertoire til børn.

In the pilot study the music app The Music Star is used (picture). Here the music imagery narratives At the Beach and The Garden is comprised as part of the applied music repertoire for children.

I pilotprojektet bruges musik–appen Musikstjernen (billedet), hvor musikfortællingerne På stranden og Haven indgår som en del af det udvalgte musikrepertoire til børn.

Ambulance.png
Ilan Sanfi